Rada Rodziców

2020 / 2021

Zorganizowani Rodzice są wsparciem
dla szkoły, siebie i dzięki temu
dla swoich dzieci w szkole.

Rada Rodziców jest organizacją wewnątrzszkolną, która reprezentuje rodziców przed dyrektorem i radą pedagogiczną, ułatwia szkole współpracę z rodzicami w sprawach związanych z nauką i wychowaniem dzieci oraz współdziała ze szkołą w polepszaniu warunków pracy dydaktyczno – wychowawczej. Na naszych rodziców możemy zawsze liczyć! Wielu z nich społecznie angażuje się w życie klasy i szkoły. Rada Rodziców działa w oparciu o regulamin – tymczasowo niedostępny, w trakcie aktualizacji.

W ubiegłym roku szkolnym upłynęła czteroletnia kadencja pracy prezydium rady rodziców. W związku z tym, 28 września 2020 r. odbyło się zebranie ogólne, na którym dokonano nowych wyborów członków do prezydium i do komisji rewizyjnej (wyniki poniżej).

Skład Prezydium Rady Rodziców

  • Przewodnicząca: Bernadeta Wojtasik – Niemiec
  • Z-ca przewodniczącej: Żaneta Szuda
  • Sekretarz: Marzena Maćków – Kubanek
  • Skarbnik: Mirosława Dzimińska
  • Komisja rewizyjna: Anna Szerman, Paulina Ptaszny

Opiekun z ramienia Rady Pedagogicznej: Henryka Sygut


Dyrektor Szkoły, Grono Pedagogiczne serdecznie witają nowych członków Rady Rodziców oraz gratulują nowo wybranemu Prezydium –  życzą wszystkim powodzenia w realizacji wielu zamierzeń, służących osiągnięciu naszego wspólnego celu, jakim jest wychowanie i wszechstronny rozwój dziecka.

Prezydium Rady Rodziców, Dyrektor dziękują również wszystkim Rodzicom, którzy wspomogli finansowo szkołę, wpłacając składkę na RR, bądź dodatkowo finansowali różne przedsięwzięcia i angażowali się w życie szkoły.

Szczególne podziękowania i słowa uznania, Pan Dyrektor kieruje do członków ustępującego prezydium – Pani Gabrieli Cichoń, która przez wiele lat pełniła społecznie funkcję skarbnika i z pełnym zaangażowaniem pracowała dla dobra naszych dzieci.

Słowa podziękowania należą się również Panu Piotrowi Kubicielowi, przewodniczącemu i jego zastępcy Jackowi Dombrowie, na których można było zawsze liczyć w trudnych momentach.

Dziękujemy także, członkom komisji rewizyjnej – Pani Bernadecie Wojtasik – Niemiec oraz Pani Annie Kuchcie.

Życzymy im, wszystkiego najlepszego, aby zapał i zaangażowanie się w życie szkoły nigdy ich nie opuszczał.

Uwaga!

Dobrowolne składki można wpłacać na konto Rady Rodziców. Proszę pamiętać, aby na blankiecie bankowym koniecznie wpisaćw miejscu „tytułem”: imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Konto Rady Rodziców:

PKO BP I O/Siemianowice

89 1020 2368 0000 2102 0401 5970

Skip to content