Finanse

Rada Rodziców w celu wspierania działalności szkoły gromadzi fundusze ze składek rodziców oraz od pozyskanych sponsorów. Składki te pozwalają na systematyczne poszerzanie zasobów biblioteki szkolnej. Pieniądze te wykorzystywane są także na zakup nagród i dyplomów dla uczniów biorących udział w konkursach oraz na zakup nagród i dyplomów na zakończenie roku szkolnego. Ponadto dofinansowuje się imprezy i uroczystości organizowane na terenie szkoły. Znaczącymi przedsięwzięciami w ubiegłych latach, powstałymi z inicjatywy Rady Rodziców były: współudział w tworzeniu pracowni komputerowej, wyposażenie klasopracowni w komplet ławek z krzesłami do większości sal lekcyjnych, wyposażenie świetlicy szkolnej w kompletny sprzęt audiowizualny oraz zakup kina domowego do szkolnego kina, wyposażenie pracowni matematycznej w sprzęt multimedialny, zakup instrumentów perkusyjnych do sal klas młodszych, zakup żaluzji do sal lekcyjnych, zakup koła garncarskiego do pracowni plastycznej, zakup e – booków do sali matematycznej.

W ubiegłym roku szkolnym środki finansowe Rady Rodziców zostały przeznaczone, między innymi na:

 • uzupełnienie księgozbioru biblioteki szkolnej
 • nagrody książkowe na zakończenie roku szkolnego
 • jarmark bożonarodzeniowy i festyn rodzinny
 • upominki dla uczniów klas pierwszych i szóstych
 • poczęstunek dla przedszkolaków oraz zawody o Puchar Dyrektora Szkoły
 • nagrody (stypendia) dla trzech najlepszych uczniów w szkole
 • dofinansowanie trzecioklasistom – „Zielona szkoła”
 • Mikołaja, Dzień Dziecka
 • sfinansowanie nagród na konkursy szkolne i miejskie
 • nagrody za efektywną zbiórkę na RR
 • akcję charytatywną „Pomoc dla Tymka”
 • kwiaty (święta państwowe i szkolne)
 • Święta Edukacji Narodowej
 • Święta Patrona Szkoły oraz Nocy z Patronem
 • dekoracje szkolne
 • promocję szkoły
 • współfinansowanie wyposażenia gabinetów psychologa i pedagoga
 • współfinansowanie konserwacji kserokopiarki

Dyrektor oraz Zarząd Rady Rodziców dziękują wszystkim tym Rodzicom, którzy wspomogli finansowo szkołę, wpłacając składkę na RR, bądź dodatkowo finansowali różne przedsięwzięcia i angażowali się w życie szkoły.

Uwaga!

Istnieje możliwość wpłacania składek na konto Rady Rodziców. Na blankiecie bankowym koniecznie należy wpisać w miejscu „tytułem”: <imię i nazwisko ucznia> oraz <klasa>, np. Jan Kowalski 3b.

Konto Rady Rodziców:

PKO BP I O/Siemianowice

89 1020 2368 0000 2102 0401 5970

Skip to content