Apel podsumowujący

17 maja odbył się w naszej szkole uroczysty apel podsumowujący szczególne osiągnięcia uczniów klas młodszych w drugim semestrze roku szkolnego 2021/2022. Nasi uczniowie, jak co roku, wykazali się swoimi talentami w różnych ciekawych konkursach: recytatorskich, ortograficznych, plastycznych, matematycznych i czytelniczych. Laureaci zostali nagrodzeni dyplomami, upominkami oraz gromkimi brawami. Uczniowie otrzymali również gratulacje od Pana Dyrektora i Pani Wicedyrektor. Apel uświetnił występ artystyczny klasy 3b, która w ciekawy i wesoły sposób przypomniała wszystkim najmłodszym uczniom naszej szkoły o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.

Skip to content